Par mums

Sia Bazārs
Reģ.Nr. 40103699933
Jur.adrese: M
ūkusalas 29, Rīga, LV-1004 

A/S Swedbank

Kods: HABALV22

Konts: LV45HABA0551037026726

E-pasts:info@lamonte.lv

Tel.: +371 26004706

 

   Oficiālie pārstāvji Latvijā